În străinătate

Tineret în acțiune:

“Tineret în Acțiune” (Youth in Action) este programul Uniunii Europene care susține activitățile de învățare nonformală pentru tineri, prin finanțarea de proiecte. Programul, cu finanțare de la Comisia Europeană, vizează promovarea cetățeniei active în rândul tinerilor, dezvoltarea sentimentelor de solidaritate și toleranță, sprijinirea înțelegerii reciproce între tinerii din diferite țări, promovarea cooperarii europene și contribuția la îmbunătațirea calității sistemelor de sustinere a activității de tineret.

În general, Universitur colaborează cu partenerii săi internaționali în programe Tineret în acțiune de două tipuri: Schimburi de tineri și Proiecte de formare și rețele.

 Schimburi de tineri:

Un Schimb de tineri este un proiect care aduce împreună grupuri de tineri din două sau mai multe țări, oferindu-le posibilitatea de a discuta și dezbate diverse teme, învățând, în același timp, ceva despre țările și culturile celorlalți. Un Schimb de tineri se bazează pe un parteneriat transnațional întremai multe organizatii sau asociații din diferite țări.

În cadrul unui Schimb de tineri pot participa persoane cu vârsta între 13 și 25 de ani, rezidenți legali într-o țară participantă în Program (până la 20% dintre participanți pot avea vârsta cuprinsă între 25 și 30 de ani. Un astfel de proiect poate să se desfășoare pe parcursul a 6 până la 21 de zile

 Formare și rețele:

În cadrul acestei acțiuni mai largi, participăm mai ales pe latura cursurilor de formare. Acestea au în vedere identificarea, generarea și dezvoltarea de competențe și abilități, dar și schimbarea unor atitudini în rândul lucrătorilor de tineret, astfel încât să se îmbunătățească activitățile viitoare și calitatea viitoarelor proiecte Tineret în Acțiune.

Leave a Reply